Uw woning verkopen via Walbers Immo

Onze werkwijze en voordelen

  Een correcte en betrouwbare waardebepaling

Walbers Immo staat garant voor 30 jaar ervaring en de verkoop van meer dan 2.000 panden. Hierdoor kunnen wij u een realistisch beeld geven van de waarde van uw woning.

  Meer dan 2500 zoekende klanten in ons bestand

Misschien kennen wij de koper van uw woning al?

  Uw woning moet en zal gezien worden

Zorg dat uw woning niet opgaat in de massa! Via Walbers Immo verschijnt uw woning op verschillende websites en in een krantadvertentie. Wij beschikken over meerdere druk bekeken étalages. Onze verkoopborden zijn sterk aanwezig in het straatbeeld. Kortom een kandidaat-koper komt steeds bij ons terecht.

  Opmaak van een waterdicht verkoopdossier

Bent u op de hoogte van alle juridische wijzigingen en attesten die nodig zijn om een verkoop tot een goed einde te brengen? Het postinterventiedossier, de aanvraag van een bodemattest, een energie prestatie certificaat, een elektrische keuring, enz. Een woning verkopen wordt steeds ingewikkelder. Laat u hiervoor bijstaan door een professional. Wij zijn immers vertrouwd met deze materie en kunnen u een hoop problemen besparen.

  Groot bereik van kandidaat kopers

Met Walbers Immo haalt u het maximum uit uw woning. Door samen te werken met Walbers Immo hoeft u niet van nul te beginnen bij de verkoop van uw woning. Maak gebruik van onze naambekendheid en ons uitgebreid netwerk aan contacten en kantoren om meer kopers te bereiken. Goed begonnen is half gewonnen.

  Een verkoop zonder zorgen

Walbers Immo staat voor duidelijke afspraken omtrent de bezoekregeling van uw woning. Wij maken een selectie in de kandidaat-kopers (geen huisjestoeristen). Kortom we gaan discreet op zoek naar een koper maar niet ten koste van uw privacy. De koper wordt steeds vergezeld door een medewerker van Walbers Immo zodat deze kan genieten van een professionele begeleiding.

  Onze garantie

Geen verkoop = Geen commissie. Walbers Immo is er vast van overtuigd een koper voor uw woning te zullen vinden.

  Kostprijs

Walbers Immo rekent bij verkoop een commissieloon aan van 3,63% (=3%+21% BTW) op de bekomen verkoopsprijs. Wij zorgen eveneens voor de aanvraag van het Energie prestatie certificaat, elektrische keuring, asbestattest, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastraal uittreksel en een bodemattest.

  Een volledig verkoopdossier

De sleutel tot succes.

  Verplichte attesten en info

Een woning verkopen wordt elk jaar omslachtiger. Ter bescherming van de koper eist de wet dat deze alvorens hij overgaat tot de aankoop van een woning, geïnformeerd wordt door de verkoper over allerlei zaken die de verkoop aanbelangd. Neemt men deze info niet op in het compromis kan dit later voor veel moeilijkheden zorgen wanneer er een probleem opduikt tussen koper en verkoper. Een goed verkoopdossier verkleint uw kans op latere problemen.

Bodemattest

U dient na te gaan of het perceel is opgenomen in het grondenregister van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij). Zo weet U of er een bodemonderzoek of sanering dient te gebeuren op het perceel? Zonder de aanwezigheid van een blanco bodemattest kan er geen compromis opgesteld worden.

Energie Prestatie Certificaat (EPC)

Via dit attest wordt er een energiescore op uw woning geplakt. Deze meet hoe energiezuinig of verslindend uw woning is. Een energiedeskundige beoordeelt hiervoor de isolatie, de verwarmingsinstallatie en de ramen van uw woning. Dit attest is 10 jaar geldig. Men kan geen publiciteit voeren noch een compromis afsluiten als u niet in het bezit bent van dit attest.

Elektrische keuring

Een erkend keurder komt uw elektrische installatie nakijken of deze nog conform is met het AREI (algemeen reglement van elektrische installaties) van 1981. Wanneer uw elektrische installatie wordt afgekeurd dient de koper van uw woning de elektrische installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de akte. Indien het attest conform is, is dit attest 25 jaar geldig.

Stedenbouwkundig uittreksel / stedenbouwkundige inlichtingen

Als verkoper heeft u een informatieplicht naar de kandidaat-koper van uw woning. Zijn er bouwovertredingen gekend ? Welke vergunningen zijn er afgeleverd . Is er een voorkooprecht van kracht ? Zijn er erfdienstbaarheden van openbaar nut? Zijn er ooit milieuvergunningen afgeleverd? In wat voor gebied is de woning gelegen? Via de stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgt u een antwoord op al deze vragen.

Kadastrale legger en plan

Om te weten of een woning kan aangekocht worden onder een klein beschrijf hebt u de gegevens van het kadaster nodig. Hier vindt u de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen en het kadasternummer terug.

Watertoets

Ligt de woning in een risico zone voor overstromingsgevaar ? Zo ja, dan dient u dit te vermelden in het compromis.

Voorkooprechten

Heeft de overheid of een bepaalde instantie een voorkooprecht, dan moet de woning voor de overeengekomen prijs, eerst aan hen worden aangeboden. U dient dus steeds na te gaan of er geen voorkooprechten van toepassing zijn alvorens een compromis op te maken.

Infolijst Syndicus

Dit is enkel verplicht bij de verkoop van een goed in mede-eigendom.

 • Hoeveel bedraagt het werkkapitaal?
 • Is er een reservefonds?
 • Zijn er grote werken gepland aan de gemeenschappelijke delen?
 • Wat is er beslist op de laatste algemene vergadering?
 • enz...

Dit zijn enkele van de vragen waarop uw syndicus een antwoord moet geven. Ook dit dient vermeld te worden in de compromis

Tips en advies

  Hoe veel tijd zit er tussen de ondertekening van de compromis en notariële akte?

Meestal ligt dit tussen de 3 a 4 maanden. Wettelijk is er bepaald dat de termijn maximum 4 maanden mag bedragen. In overleg met de notaris kan dit eventueel vervroegd worden.

  Is men vrij om een eigen notaris te kiezen?

Ja, men is hierin volledig vrij. Kiest men ervoor om met zijn eigen notaris te werken, dan zal het ereloon door de 2 notarissen gedeeld worden, zonder dat hieraan bijkomende kosten zijn verbonden. Heeft u nog geen notaris dan kan steeds terecht op www.notaris.be voor een overzicht van alle notarissen in het land.

  Hoe lang duurt het gemiddeld om een woning te verkopen?

Walbers Immo verkoopt 50% van zijn eigendommen binnen een termijn van 2 maanden. Binnen de 4 maanden is dit 70%. (Deze data komen uit de verkoopcijfers van de afgelopen 36 maanden).

  Waarom verkopen via Walbers Immo?

Ons kantoor bezit meer dan 25 jaar ervaring in de verkoop van vastgoed en zorgt voor een professionele begeleiding. Bovendien beschikken wij over meerder kantoren zodat uw woning aan een groot publiek wordt voorgesteld. De volledige reclame, het aanvragen van de benodigde attesten en bezoeken aan de woning worden voor u geregeld. Wij zorgen voor een vlotte en zorgeloze verkoop waarbij u de beste prijs voor uw woning krijgt.

  Waarom is de kans groter dat Walbers Immo een betere prijs behaalt en sneller een koper vindt?

Als particulier bent u als verkoper redelijk beperkt in de zoektocht naar potentiële kopers. U kan een bordje voor het raam hangen, het pand op het internet zetten, adverteren in de krant, maar daar houdt het zowat op.

Omdat het maar om 1 woning gaat is uw aanwezigheid onopvallend tussen het ruime aanbod aan panden die er te koop zijn.

Via Walbers Immo kan er op grotere schaal en via meerdere kanalen reclame gemaakt worden. Zo hebben wij:

 • Een eigen drukbezochte website (meer dan 25.000 paginabezoeken per maand)
 • Advertenties niet op 1 maar op meerdere websites (die niet allemaal toegankelijk zijn voor particulieren)
 • Elke week advertenties in de regionale krant met kleurenfoto’s
 • Een opvallend te koop bord aan uw woning (indien gewenst)
 • Een klantenbestand van meer dan 2500 kandidaat-kopers
 • Alle woningen in onze portefeuille zorgen mee voor reclame van uw woning. Wie naar een bepaalde woning op onze website kijkt, komt automatisch ook terecht bij uw woning.
 • Grote naambekendheid in de streek (kandidaat-kopers stappen ons kantoor gewoon binnen)

Walbers Immo bereikt dus een veel groter publiek waardoor de kans groter is om het maximum uit de verkoop van uw woning te halen. Er zullen meer kandidaat-kopers bereikt worden waardoor de kans groter is dat men sneller een koper vindt.

  Hoe kan men zijn woning meer laten opbrengen?

Een goede presentatie van de woning is belangrijk en dit begint al bij de foto’s van de woning. Goede foto’s op het internet geven de kandidaat koper een aantrekkelijk beeld van uw woning. Het enige doel van deze foto’s is de kijker er toe aanzetten om een bezoek te brengen aan de woning.

Zijn de foto’s niet goed of weinig aantrekkelijk dan haken hier misschien al potentiële kopers af. Nochtans kan het net de woning zijn die ze zoeken.

Wanneer een kandidaat-koper overgaat tot een bezoek aan de woning is het belangrijk dat de woning netjes en opgeruimd is. Laat ook veel licht in de kamers zodat ze er ruimer uitzien.

Niet iedereen is een dierenliefhebber. Zet huisdieren in een bench of ga er even mee wandelen.

Een bezoeker maakt in een oogopslag een beslissing of de woning hem iets zegt of niet. Een goede eerste indruk is dus zeer belangrijk en u krijgt maar één maal de kans om die te bekomen.

Walbers Immo is vertrouwd met deze zaken en kan u nog meer tips geven om snel een meerwaarde te creëren. Met een professionele fotoreportage tonen we uw woning op zijn best en laten we ze in waarde stijgen.

  Hoe verloopt het bezichtigen van een woning?

 1. De woning is nog bewoond.
  Na grondig overleg met de verkoper wordt er bepaald hoe de bezoekregeling zal verlopen. Zo kan dit vlot ingepast worden in uw agenda en verloopt alles met een minimum aan ongemak en blijft uw privacy gewaarborgd. Men stelt u als verkoper best flexibel op. Een kandidaat-koper die te lang moet wachten op een bezoek kan ondertussen zijn oog laten vallen op iets anders.
 2. De woning is niet bewoond.
  Er kunnen vaste dagen en tijdstippen afgesproken worden of er kan een sleutel worden overhandigd aan de makelaar.
 3. De woning is verhuurd.
  Walbers Immo neemt contact op met de huurder en regelt de bezoeken.

  Een kandidaat-koper is steeds vergezeld door een medewerker van Walbers Immo. Hij leidt de rondgang. Doordat hij geen emotionele band heeft met de woning zal de onderhandeling over de prijs gemakkelijker verlopen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de verkoper/eigenaar. Hij heeft steeds het laatste woord.

  Op geregelde tijdstippen krijgt u een overzicht van de bezoeken en wat de opmerkingen en reacties op uw woning waren.

  Hoe komt een waardebepaling tot stand?

Walbers Immo heeft meer dan 25 jaar ervaring in de vastgoedsector en heeft al meer dan 1500 panden verkocht in de streek. Wij beschikken dus over een groot aantal vergelijkingspunten om de waarde van een woning te bepalen.

Eerst wordt de oppervlakte van de grond berekend en er wordt een vierkante meter prijs aan gekoppeld (rekening houdend met de ligging, grootte, oriëntatie en de mogelijkheden van de grond ). Nadat deze prijs is bepaald wordt de waarde het gebouw dat er op staat berekend. (rekening houdend met de oppervlakte, de afwerkinggraad, de ouderdom, ...)

Dit alles gebeurt volgens een vaste werkwijze. Hierbij doen wij niet aan nattevingerwerk. Een degelijk onderbouwde waardebepaling is van groot belang. Wij leggen u ook uit hoe we aan dit bedrag komen.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.