Nieuwsoverzicht

Vanaf januari 2021 strengere sancties bij ontbreken van rookmelder in woning

Wie geen rookmelder(s) in zijn woning heeft, riskeert vanaf 2021 dat zijn woning ongeschikt verklaard wordt. “Vooral voor huurders en verhuurders kan dit verregaande gevolgen hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V).

Vanaf januari 2021 strengere sancties bij ontbreken van rookmelder in woning

Vanaf 1 januari 2021 worden de consequenties ernstiger. “De afwezigheid van een rookmelder wordt dan een overtreding van categorie II. Dat betekent dat er dan een ongeschiktheidsverklaring zal volgen”, klinkt het. Uit een antwoord op een parlementaire vraag blijkt wel dat de focus vooral zal liggen op controles in huurwoningen. De afwezigheid van een rookmelder kan belangrijke gevolgen hebben. “Waar aanvankelijk de nadruk lag op sensibiliseren en het niet toekennen van een conformiteitsattest, kan een inbreuk op de rookmeldersverplichting vanaf volgend jaar veel verregaandere gevolgen hebben en leiden tot een ongeschiktheidsverklaring”, aldus Schryvers.

Voor eigenaars-bewoners geldt dezelfde verplichting en hetzelfde gevolg wanneer er niet aan wordt voldaan, maar daar zal een woningcontroleur niet snel aanbellen. “Het belangrijkste is dat mensen de noodzaak inzien van een rookmelder en dus overgaan tot het plaatsen ervan”, zegt Schryvers. De CD&V-politica dringt aan op blijvende sensibilisering.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen een rookmelder of branddetectiesysteem hebben. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont. Als een woning niet beschikt over een rookmelder, voldoet ze niet aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen. “Wanneer een woningcontroleur merkt dat er geen of te weinig rookmelders aanwezig zijn, zal hij dit opnemen als een opmerking op het technisch verslag. De verhuurder kan dan geen conformiteitsattest krijgen”, zegt Schryvers.